data umieszczenia na stronie: 2005-12-01

Fałszerstwo znaczka "Miasta polskie - Toruń"


Od pewnego czasu wśród filatelistów krążyły pogłoski o pojawieniu się podrobionych znaczków obiegowych, w tym m.in. znaczka "Miasta polskie - Toruń" o nominale 1,20zł. Ta informacja znalazła swoje potwierdzenie. Na poniższym rysunku przedstawiono fragment przesyłki (list zwykły ekonomiczny o masie do 20g) ofrankowanej fałszywym znaczkiem. Przesyłka dotarła do adresata bez pobierania dopłaty przez pocztę.

(41kB)
(45kB)
il. 1. znaczek fałszywy
il. 2. znaczek prawdziwy
il. 3. porównanie perforacji:
po lewej - fałszywy
po prawej - prawdziwy
(14kB)
(14kB)
4. barwa napisów na zn. fałszywym
5. barwa na zn. prawdziwym
(45kB)
il. 6. widoczne różnice w rastrze fałszywego (po lewej) i prawdziwego (po prawej) znaczka

Stanisław Fołta, Emil Karzełek, Marek Jedziniak,

konsultacja: Stefan Jakucewicz

... Powrót <<<