data umieszczenia na stronie: 2006-01-01

Uzupełnienie do specjalizacji zn. nr PSZP - 623, 625.


W trakcie prac nad uzupełnieniami do "Podręcznika"(1) otrzymałem zbiorek znaczków wydanych w latach 50-tych. W tym miejscu składam serdeczne, podziękowania pod adresem tych wszystkich, którzy wspierają nas przy pracy nad Podręcznikiem. Przesyłka ta była o tyle ciekawa, iż zawierała znaczki drukowane na niekatalogowanych do tej pory odmianach papieru z niekatalogowaną perforacją. Mowa jest tu o znaczkach nr PSZP 623 i 625 (il. 1.).
(84kB)
il. 1. - egzemplarze znaczków o znanym do dziś ząbkowaniu 121/2:123/4

Znaczki te posiadają miarę ząbkowania 123/4 zamiast znanej i katalogowanej miary 121/2:123/4. Oczywiście rozpocząłem poszukiwania i zdobyłem dalsze pięć znaczków PSZP nr 623 z miarą 123/4. Po dokładnym zbadaniu tychże stwierdziłem, iż z taką miarą ząbkowania wyperforowano znaczki wydrukowane na następujących odmianach papierów:

a) zn. nr PSZP 623:
 • papier średni gładki o nierównym przeźroczu, tworzącym regularny wzór siatki,
 • papier średni gładki o przeźroczu jednolitym,
 • papier średni szorstki o przeźroczu jednolitym.
  (63kB)

  121/2:123/4


  123/4

  (63kB)
  il. 2. bezpośrednie porównanie znaczków: ze "starym" ząbkowaniem 121/2:123/4 na górze i z wyżej opisanym ząbkowaniem 123/4 na dole.

  Znaczki te pochodziły zarówno z abonamentu filatelistycznego (znaczek stemplowany z gumą) jak i z obiegu pocztowego;

  b) zn. nr PSZP 625 z obiegu pocztowego (niestety, innego niż nadesłany z miarą ząbkowania 123/4 jeszcze nie znalazłem):
 • papier cienki (!) gładki o nierównym przeźroczu, tworzącym regularny wzór siatki.

  Podejrzewam, że istnieją egzemplarze "czyste", ale takich do tej pory nie ujawniono. Jak z powyższego wynika, do specjalizacji znaczków tego wydania należy dopisać nie tylko ową miarę ząbkowania 123/4 lecz także papier, na jakim były drukowane. Dotychczas znane były znaczki wykonane na papierze średnim gładkim o nierównym przeźroczu, tworzącym regularny wzór siatki i o przeźroczu jednolitym. Teraz wiemy, że również na papierze średni szorstkim i cienkim gładkim o nierównym przeźroczu, tworzącym regularny wzór siatki.


  (1) Kielbasa-Schoeni A., Fołta St.: "Podręcznik specjalizowany znaczków polskich 1944-1999", "U Marka", Basel-Gliwice 2002.... Powrót <


  Adam Kielbasa-Schoeni

  ... Powrót <<<