data umieszczenia na stronie: 2006-01-01

Uzupełnienie do specjalizacji zn. nr PSZP - 694 (il. 1.)


W trakcie dalszych prac nad uzupełnieniami do "Podręcznika" (1) otrzymałem od członka klubu "Polonia" Pana H. Rütschi mieszkającego w okolicach Berna (CH) [w tym miejscu serdeczne podziękowania] znaczek o nominale 20 gr (PSZP - 694) z niekatalogowaną do tej pory odmianą perforacji ZR 111/4:113/4 (il. 2.). Dla przypomnienia: serię składającą się z 5 znaczków wydano 16 października z okazji 500. rocznicy powrotu Pomorza do Polski.
(69kB)
il. 1. - zn. nr PSZP - 694.

W ostatnim czasie można zauważyć, iż przekazywane na łamach "Przeglądu filatelistycznego" wiadomości nt. odkryć nowych odmian znaczków dotyczą prawie zawsze znaczków pochodzących z produkcji przeznaczanej w celach abonamentowych lub wykonanych na zamówienie PPF-u, które ostemplowywano grzecznościowo i sprzedawano w paczkach zawierających masówkę.
(71kB)

12:121/2


111/4:113/4

il. 2. znaczek (na dole) o nominale 20 gr (PSZP - 694) z niekatalogowaną do tej pory odmianą perforacji ZR 111/4:113/4.

Także i ten wspomniany znaczek został najprawdopodobniej wydrukowany w II-połowie 1956 r., został ostemplowany grzecznościowo i przekazany do PPF. To po-twierdza poniekąd panującą opinię, iż filateliści raz "obsłużeni" przez pocztę zamówio-nym abonamentem nie kłopotali się w poszukiwaniu ewentualnych odmian tego znaczka. Inaczej nie mogę sobie wyjaśnić ciszy informacyjnej wokół tego znaczka.

Indagowani przeze mnie filateliści znaleźli u siebie omawiany znaczek i potwierdzili mi jego istnienie. Wszystkie do dziś znane egzemplarze są ostemplowane grzecznościowo.

(1) Kielbasa-Schoeni A., Fołta St.: "Podręcznik specjalizowany znaczków polskich 1944-1999", "U Marka", Basel-Gliwice 2002.... Powrót <


Adam Kielbasa-Schoeni

... Powrót <<<