data umieszczenia na stronie: 2006-02-01

"Słania we Dworach"


Przemysł chemiczny nie jest częstym gościem na znaczkach Poczty Polskiej. Dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć znaczki tematycznie związane z polskim przemysłem chemicznym (il. 1.).

(195kB)
il. 1. W kolejności zn. nr: 1329, 1754, 1953, 1330.

Szkoda, bo jest czym się pochwalić. Jest wiele zakładów o tradycjach sięgających dwudziestolecia międzywojennego i jeszcze wcześniejszych, a wciąż obecnych w gospodarce, i co ważne, o bardzo dobrej, by nie powiedzieć znakomitej pozycji rynkowej, posiadających nowoczesne technologie, wytwarzających, często unikalne w skali światowej, produkty.

(158kB)
il. 2. Stempel okolicznościowy.

Takim zakładem jest Firma Chemiczna Dwory S.A. Nazwa przedsiębiorstwa zmieniała się wielokrotnie. Sięgając do nieodległej historii, tuż po zakończeniu działań wojennych, we wrześniu 1945 roku, założona została Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach, od 1951 znana pod nazwą Zakłady Chemiczne "Oświęcim", po prywatyzacji Dwory S.A. W dniu 20 grudnia 2004 roku nastąpił debiut giełdowy.

(170kB)
il. 3. Winieta projektu B. Filipowicz, rytowana przez Cz. Słanię.

To ważne w życiu Firmy wydarzenie zostało upamiętnione stemplem okolicznościowym stosowanym w UP Warszawa 1 (il. 2.). Dodatkowo wydrukowano w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. wydawnictwo pamiątkowe w formie bloku, projekt (pogratulować) wykonała Beata Filipowicz w firmie MH-art. Rysunek przedstawia fragment instalacji styrenu. Blok o wymiarach 74x105 mm (rysunek znaczka 34x46 mm) wykonano techniką kombinowaną - druk wklęsły liniowy (staloryt) i offset - na papierze o grubości 0,095 mm, z warstwą klejową. Formę pierwotną do druku wklęsłego wykonał w stali Czesław Słania(1).

(297kB)
il. 4. Winieta z 2002 r. rytowana przez Cz. Słanię.

Arkusz drukarski zawierał 15 użytków. Wydanie istnieje w dwóch odmianach: ząbkowanej - z użyciem elementu ochronnego perforacji (łezki) i bez perforacji (il. 3.). Ponadto znane są numerowane, jednobarwne odbitki drukowane stalorytem, z oryginalnej formy. By dopełnić informacje należy dodać, że w 2002 roku z okazji uzyskania certyfikatu ISO 14001, wydana została winietka w postaci znaczka. Rysunek przedstawia instalację Regenox (il. 4.). Formę pierwotną w stali również rytował Cz. Słania.

Mając nadzieję, że dla kolekcjonerów prac Czesława Słani przedstawione wydanie będzie cennym uzupełnieniem i znajdzie właściwe miejsce w zbiorach, to również stanie się inspiracją tematu dla Poczty Polskiej i zaistnieje w jej planach wydawniczych.


(1) W 2002 roku z okazji uzyskania certyfikatu ISO 14001, wydana została winietka w postaci znaczka. Rysunek przedstawia instalację Regenox. Formę pierwotną w stali rytował Cz. Słania.... Powrót <


Andrzej AMBROZIEWICZ

... Powrót <<<