data umieszczenia na stronie: 2006-02-13

Czy można rozpoznać sektory zn. nr 1333(1) "XX rocznica Powstania Warszawskiego"?


Strona 1, 2, 3

Zdawało by się, że pytanie prozaicznie proste, a jednak ... W "Podręczniku Specjalizowanym Polskich Znaczków Pocztowych" krótkie zdania: "Druk formami ośmiosektorowymi w ark. 5x4 pola" oraz dalej - znaczki "drukowano bez oznaczeń form i l. rozr. Górny margines arkuszy nie-, dolny przeperforowany (umownie: sektory 1-2) lub górny i dolny przeperforowane (umownie: sektory 3-8). Prawie wszystkie punktury i oznaczenia drukarskie na marginesach obcinano ... stąd określenie poszczególnych sektorów jest utrudnione". Ponieważ zawsze nierozwiązany problem pociąga, zaczęliśmy przed kilku laty zbierać na ten temat materiał badawczy, przede wszystkim arkusze i ich fragmenty z marginesami, dochodząc z czasem do wniosku, że coś w tym podręcznikowym opisie, w tej - zdaje się logicznej układance - nie pasuje.

(108kB)
(1053kB)
il. 1. Zn. nr 1333 oraz FDC z tym znaczkiem.

Co zatem można dziś powiedzieć o tym znaczku. Znaczek zaprojektował Ryszard Dudzicki (ur. 1930 r.), znany warszawski artysta plastyk, autor bardzo wielu projektów polskich znaczków pocztowych.(2) Znaczek został wprowadzony do obiegu zarządzeniem o następującym brzmieniu:

ZARZĄDZENIE Nr 53

MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 16 lipca 1964 r.

o wprowadzeniu do obiegu znaczka pocztowego wartości 60 gr.

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Z okazji dwudziestej rocznicy powstania warszawskiego wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 60 gr.
   2. Rysunek znaczka przedstawia trzy stylizowane postaci uzbrojonych powstańców na tle płonącego domu. W lewej części znaczka umieszczono napis: "POWSTANIE WARSZAWSKIE", w górnej liczby: "1944 - 1964", a w dolnej oznaczenie wartości "60 GR" i napis "POLSKA".
   3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 25,5 X 43 mm wraz z marginesami.
   4. Znaczek wykonano techniką offsetową w nakładzie około 4000000 sztuk w kolorach: szarym, czarnym, zielonym i czerwonym.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1964 r.

MINISTER ŁĄCZNOŚCI

w z. F. Ładosz PODSEKRETARZ STANU(3)

Znaczek wycofano z obiegu z dniem 1. 01. 1995 r. zarządzeniem Nr 113 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 21. 11. 1994 r.

W dniu wprowadzenia znaczka do obiegu, jego nominał odpowiadał opłacie za list krajowy zamiejscowy zwykły o wadze do 20 g. W ostatnim dniu obiegu, celem uiszczenia opłaty za taki sam list, należałoby nakleić na przesyłkę 10 000 sztuk tego znaczka!

PAPIER

Na podstawie przeprowadzonych badań wielu próbek papieru stwierdziliśmy, że do produkcji znaczka użyto niepowlekanego (il. 2.) papieru średniego (średnia grubość wynosi 0,095 mm) gładkiego -p, oraz papieru średniego gładkiego niuansowanego pigmentem niebieskim -p1 (il. 3.). W odbiorze wizualnym pigment ten powoduje wrażenie, że papier jest bielszy.(4) W swych poszukiwaniach i badaniach nie stwierdziliśmy papieru z wybielaczem optycznym -X.

(94kB)
(107kB)
il. 2. Przekroje poprzeczne papieru użytego do produkcji znaczków:
a) papier -p;
b i c) papier -p1.
il. 3. Powierzchnia (obraz wykonano z użyciem filtra) i barwa papieru:
a) niuansowanego,
b) bez pigmentu niebieskiego.

GUMA

Znaczki posiadają gumę żółtawobiałą (il. 4.), słabo błyszczącą.(5)

il. 4. Próbka gumy znaczka "a" na tle próbnika barwy żółtej "b".

Strona 1, 2, 3


(1) Numeracja wg Kielbasa-Schoeni A., Fołta St.: "Podręcznik specjalizowany znaczków polskich 1944-1999", "U Marka", Basel-Gliwice 2002.... Powrót <

(2) ZOW ZPAP, "II wystawa projektów polskiego znaczka pocztowego", DAP, Warszawa, 1980.... Powrót <

(3) Dz. Ł. z dn. 15. 09. 1964 r., nr 12, poz. 97.... Powrót <

(4) Dlatego nasze mamusie, czy babcie do płukania białego prania dodawały "ultramaryny".... Powrót <

(5) W tworzeniu próbnika kierowano się wskazówkami świetnej książki Włodka Pastuszaka "Kolor czy barwa wstęp do grafiki komputerowej", PAKO, Warszawa, 1993.... Powrót <


... Powrót <<<