data umieszczenia na stronie: 2006-04-02

Wstęp do specjalizacji emisji "Zdobywanie kosmosu" (PSPZP nr 1257 - 1264)
forma I - sektory 20-znaczkowe


Rozbieżne informacje na temat druku zmobilizowały mnie do szczególnego zajęcia się tym wydaniem. Na podstawie zgromadzonego przez wiele lat materiału mogłem wypracować własne stanowisko (niekoniecznie ostateczne) w tej sprawie, czego wynikiem jest sporządzenie hipotetycznego arkusza drukowego (il. 1.).

(135kB)
il. 1. Arkusz drukowy zbudowany z sektorów 20-znaczkowych.

Krzyżyki markacyjne występują na skrajnych marginesach arkusza drukowego wszystkich nominałów, przy czym dla nominału 30 gr są one przesunięte o ok. 5,5 mm w dół.

(83kB)
il. 2. Rozmieszczenie linii cięcia w sektorze 1. i 4. (rząd górny) oraz 2. i 5. (rząd dolny).

Linie cięcia w postaci kreski o długości od kilku do kilkunastu mm, występują w odległości 17,5 mm od rysunku znaczka:
 • na marginesie arkusza sprzedażnego - w sektorze 1. w górnej, a w 4. w jego dolnej części (il. 2.), z krzyżykiem markacyjnym na lewym marginesie, względnie
 • na marginesie arkusza sprzedażnego - w sektorze 2. w górnej, a w 5. w jego dolnej części (il. 2.), bez krzyżyka markacyjnego na prawym marginesie, oznaczały miejsce podziału arkusza drukowego na dwa arkusze perforacyjne.
 • Posiadam arkusze z jednobarwnym krzyżykiem markacyjnym - co może świadczyć o wykonaniu nowej formy dla tej barwy - znajdującym się:
 • przed 16. polem sektora 1. w arkuszu ze zn. o nominale 30 gr. w barwie tła znaczka. O tym, że jest to ten a nie inny sektor wnioskuję z faktu nieprzeperforowania górnego marginesu, trójbarwnego krzyżyka markacyjnego i dwóch przekłutych punktur (il. 3.),
 • (863kB)
  il. 3. "Dodatkowy" jednobarwny (zakreślony czerwonym owalem) krzyżyk markacyjny, niezależnie od trójbarwnego (zakreślony niebieskim owalem) w barwie szarej, zielonej i czarnej w arkuszu sektora 1.
 • za 15÷20. polem sektora 2. w arkuszu ze zn. o nominale 1,55 zł w barwie rysunku znaczka; nieprzeperforowany górny margines, brak trójbarwnego krzyżyka markacyjnego oraz tylko jedna punktura (il. 4.) wskazują, iż jest to sektor 2.
  (613kB)
  il. 4. Dodatkowy krzyżyk markacyjny (zaznaczony czerwonym owalem) w arkuszu sektora 2.

  Uważam, że (por. z il. 5.):
 • po wydrukowaniu arkusz był dzielony na 2 części,
 • perforowanie przeprowadzono pionowo od góry do dołu:
    - arkusz perforacyjny "a" (sektory 1. i 4.) grzebieniem zawierającym w listwie poziomej od 101 do 107 igieł
    - arkusz perforacyjny "b" (sektory 2., 3., 5. i 6.) grzebieniem zawierającym w listwie poziomej od 202 do 214 igieł z przerwą międzysektorową.
 • (368kB)
  il. 5. Hipotetyczny arkusz drukowy i jego podział na arkusze perforacyjne:
  a - obejmuje sektory 1 i 4, b - obejmuje sektory 2, 3, 5, 6

  Stwierdziłem następujące układy otworów perforacji poziomej (w grzebieniu - igieł):

  ? + 101 + 0
  sektor 1. i 4. sektor 2. i 5. sektor 3. i 6.
  0 + 101 + 0 0 + 101 + 1
  1 + 101 + 2 1 + 101 + 1 1 + 101 + 2
  2 + 101 + 2 1 + 101 + 2 2 + 101 + 1
  2 + 101 + 3 2 + 101 + 2 2 + 101 + 2
  3 + 101 + 2 2 + 101 + 3 3 + 101 + 2
  3 + 101 + 3 3 + 101 + 2

  Po perforowaniu arkusze rozcinane były bardzo niedokładnie; różnice wymiarowe arkuszy sprzedażnych dochodzą do 20 mm. Przyczyną takiej technologii perforowania były możliwości technologiczne stosowanych wówczas perforówek, ale o tym należało by napisać kilka odrębnych artykułów.


  Emil KARZEŁEK

  ... Powrót <<<