data umieszczenia na stronie: 2006-04-09

Znaczek z Małyszem, czyli czego to urzędnik nie wymyśli...
(Artykuł troszkę prześmiewczy i pełny domysłów)


Zima dała za wygraną, zawody narciarskie w zasadzie już zostały zakończone, lecz jest temat, który od kilku dobrych lat nie został wyjaśniony i wlecze się za właściwymi urzędnikami Poczty Polskiej, jak dziurawy tren u leciwej panny młodej. Tym tematem jest wprowadzanie do obiegu znaczków pocztowych z okazji Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w Lahti w 2001 r.(il. 1.).

(17kB)
il. 1. Winieta Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w Lahti.(1)

Informacyjnie dodam, że Lahti, co po fińsku znaczy "zatoka", to jedno z większych miast Finlandii położone w samym sercu Pojezierza Fińskiego nad jeziorami (il. 2.).

(lahti)

il. 2. ... a między jeziorami Lahti.(2)

Jest jednym z największych ośrodków narciarstwa: skoków narciarskich i biathlonu. Posiada dwie skocznie K90 i K116, na których corocznie odbywają się zawody w ramach Pucharu Świata w skokach i przyciągają niejednokrotnie tłumy ludzi (il. 3.).

(21kB)
il. 3. Widok na skocznie w czasie nocy polarnej.(3)

W 2001 roku odbyły się tutaj mistrzostwa świata w trakcie których nasz reprezentant Adam Małysz wywalczył drugie miejsce na dużej skoczni oraz pierwsze miejsce na średniej. Z okazji tych mistrzostw, na które pojechała pięcioosobowa ekipa polskich skoczków, Poczta Polska - będąca wówczas jednym ze sponsorów - wydrukowała okolicznościowy znaczek pocztowy (il. 4).

(43kB)
il. 4. Pierwszy znaczek wprowadzony do obiegu

Podpisane 19 lutego 2001 r. zarządzenie Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" wyznaczało tą datę na 23 lutego 2003 r.

Zarządzenie nr 9

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej "Poczta Polska"

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, emisji "Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti'2001".

z dnia 19 lutego 2001 r.

Na podstawie art. l0 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji "Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti'2001", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono skoczka narciarskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "zł 1", a wzdłuż górnej krawędzi - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001".
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie 2.000.000 sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2001 r.

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Jacek Turczyński

Dlaczego akurat takie daty? Otóż, 19 lutego 2001 r., miała odbyć się konkurs skoków na dużej skoczni, a 23 lutego na średniej. Było by wszystko, tak jak sobie Pan Dyrektor i jemu podlegli urzędnicy zaplanowali. Niestety, sponsorowany podopieczny Adam Małysz zaburzył im ten błogi spokój i ku ich zdziwieniu, a naszej radości, po ostrej rywalizacji z Martinem Schmittem zajął drugie miejsce. Zaczęła się w Dyrekcji nerwówka, bo przecież już 2 miliony znaczków wydrukowano, a należałoby wnieść jakąś korektę, więc co? Może nadruk, a może dodrukować, lecz z nowym tekstem? To drugie uznano za najlepsze wyjście. Poszły polecenia dodrukowania znaczków, ale ze zmienionym napisem, a także wydania nowego zarządzenia zmieniającego poprzednie. Karuzela już ruszyła, gdy 23 lutego 2001 r. Adam Małysz zrewanżował się Martinowi, zamienili się miejscami i jako pierwszy w historii polskich skoków zdobył tytuł Mistrza Świata.

Znów zawrzało, znów poszło polecenie wydrukowania znaczków i znów z nowym napisem, a drukarze w ciągu jednej nocy musieli tą urzędniczą zachciankę spełnić. Cóż z tego, że 2 mln sztuk jednego znaczka i 6 mln drugiego znaczka już czeka. Wydano następny, również w nakładzie 6 mln. Szkopuł w tym, że musiano wydać nowe zarządzenie, a to najwidoczniej przekraczało możliwości co niektórych.

Chcąc upiec dwie pieczenie na jednym rożnie i to w jak najkrótszym czasie, wydano zarządzenie, jak niżej:

Zarządzenie nr 13

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej "Poczta Polska"

zmieniające zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości l zł, emisji "Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti'2001".

z dnia 26 lutego 2001 r.

§ 1.

W zarządzeniu nr 9 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r., w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, emisji "Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti' 2001", wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1. pkt. 2:
- wyrazy: "... a wzdłuż górnej krawędzi - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001", zastępuje się wyrazami:
"...a wzdłuż górnej krawędzi:
- w wersji pierwszej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz",
- w wersji drugiej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz Mistrzem Świata"".
2. W § 1. pkt. 3:
- wyrazy: " w nakładzie 2.000.000 sztuk", zastępuje się wyrazami: "w nakładzie: w wersji pierwszej i w drugiej po 6.000.000 sztuk".

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Jacek Turczyński

W efekcie tak spatałaszonego zarządzenia, wprowadzone do zarządzenie nr 9 zmiany spowodowały zakończenie z dniem 25 lutego 2001 r. (czyli po trzech dniach) ważność znaczka z napisem "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001", przy równoczesnym wprowadzeniu dwóch różnych znaczków z napisami jak wyżej (il. 5.).

(58kB)
il. 5. Znaczki wprowadzone zarządzeniem nr 13, w kolejności a, b.

Emocje związane ze zdobyciem Mistrza Świata przez Adama Małysza spowodowały, że nie przeanalizowano wymienionych wcześniej zapisów i dopiero zapytania wysyłane z magazynu oraz urzędów pocztowych, typu "co robić z 2 milionami znaczków wydrukowanych i rozesłanych do urzędów pocztowych" uświadomiło dyrekcji, że należy poprawić już raz poprawione zarządzenie. W miesiąc po pierwotnym, wydano zarządzenie:

Zarządzenie nr 22

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej "Poczta Polska"

z dnia 28 marca 2001 r.

zmieniające zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości l zł, emisji "Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti'2001".

§ 1.

W zarządzeniu nr 9 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r., w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, emisji "Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti' 2001", wprowadzam następujące zmiany:

1. W § 1. pkt.2:
dodaje się wyrazy;
"- w wersji trzeciej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001" ".
2. W § 1. pkt.3:
po wyrazach:
"w nakładzie; w wersji pierwszej i w drugiej po 6.000.000 sztuk"
dodaje się wyrazy:
"a w wersji trzeciej 2.000.000 sztuk".

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Jacek Turczyński

Skutkiem tego zarządzenia, z dniem 28 marca 2001 r. po raz drugi wprowadzono do obiegu znaczek z napisem "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001", a ostateczny tekst zarządzenia wprowadzającego otrzymał następującą postać:

Zarządzenie nr 9

Dyrektora Generalnego państwowego przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej "Poczta Polska"

w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego wartości 1 zł, emisji "Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti'2001".

z dnia 19 lutego 2001 r.

Na podstawie art. l0 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzam do obiegu znaczek pocztowy wartości 1 zł, emisji "Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Lahti'2001", zwany dalej "znaczkiem".
2. Na znaczku przedstawiono skoczka narciarskiego. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "POLSKA" i oznaczenie wartości "zł 1", a wzdłuż górnej krawędzi:
- w wersji pierwszej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz",
- w wersji drugiej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz Mistrzem Świata",(4)
- w wersji trzeciej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001".(5)
3. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43 x 31,25 mm, w nakładzie: w wersji pierwszej i w drugiej po 6.000.000 sztuk(6), a w wersji trzeciej 2.000.000(7) sztuk w kolorach: żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2001 r.

Dyrektor Generalny Poczty Polskiej

Jacek Turczyński

Pomijając uchybienia natury merytorycznej i formalnej zarządzeń nr 13 i 22 (niechaj tym się zajmą filateliści prawnicy-legislatorzy), zarządzenie pierwotne można było od razu zmienić w całości albo wprowadzić zmiany, które spowodowałyby pożądany prawnie efekt, a tak mamy miszmasz i zamęt. Jaki natomiast jest skutek dla nas filatelistów?, ano taki, że mamy trzy różne znaczki (a nie wersje, państwo urzędnicy!), z których znaczek z napisem "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001" został wprowadzony do biegu dwukrotnie, 23 lutego i 28 marca. Zatem ci, którzy zbierają całości, mają niezły temat do budowania zbioru.

(142kB)
il. 6. Oficjalne wydanie koperty pierwszego dnia obiegu.

Pikanterii do całego zamieszania dodaje ukazanie się 23 lutego 2001 r. znaczka z napisem "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz ", czyli trzy dni przed jego wprowadzeniem do obiegu !!! (il. 6.). Dalszy komentarz w tej sprawie jest zbędny. Odnoszę wrażenie, że nad tym bałaganem legislacyjnym nikt w Zarządzie Poczty nie panuje. Zarządzeń tych Dyrektor nie publikuje, ponieważ nie ma takiego ustawowego obowiązku, więc chyba uważa, że może w nich pisać, co mu żyw się nie spodoba językiem, który można nazwać beletrystycznym a nie prawniczym i chyba uważa, że stoi ponad prawem. Nie jest to pierwszy i ostatni tego typu przypadek, ale o innych następnym razem.


(1) ilustracja pochodzi ze strony http://www.lahtiskigames.com/... Powrót <

(2) ilustracja pochodzi ze strony http://www.lahti.fi/... Powrót <

(3) ilustracja pochodzi ze strony http://www.lahtiskigames.com/... Powrót <

(4) tekst - "a wzdłuż górnej krawędzi:
- w wersji pierwszej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz",
- w wersji drugiej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001 Adam Małysz Mistrzem Świata""
- obowiązuje od dnia 26 lutego 2001 r. ... Powrót <

(5) tekst - "- w wersji trzeciej - napis "SKOKI NARCIARSKIE LAHTI 2001"". - obowiązuje od dnia 28 marca 2001 r. ... Powrót <

(6) tekst - "w nakładzie: w wersji pierwszej i w drugiej po 6.000.000 sztuk" - obowiązuje od dnia 26 lutego 2001 r. ... Powrót <

(7) tekst - "a w wersji trzeciej 2.000.000 ". - obowiązuje od dnia 28 marca 2001 r. ... Powrót <


Stanisław Fołta

... Powrót <<<