data umieszczenia na stronie: 2007-09-09

SYRENA


... to - wydawany w języku czeskim, przez Klub Kolekcjonerów polskiego znaczka w Czeskiej i Słowackiej Republice - kwartalnik poświęcony w całości polskim znakom pocztowym. W każdym numerze można znaleźć specjalizowany opis nowości polskich (znaczki, FDC, całostki), specjalizacje starszych emisji, artykuły nt. historii poczty, szczególnie Śląska Cieszyńskiego, a także wiele ciekawostek. Redaktorem Naczelnym jest mieszkaniec Republiki Czeskiej (Karvina-Fryštat) Jiři Jan Král. Zespół redakcyjny powiększył się z 4 osób w początkowym okresie do 18 osób w chwili obecnej, w tym 5 Polaków: Janusz Manterys i Kazimierz Wenglorz z Okręgu Beskidzkiego PZF oraz Stanisław Fołta, Emil Karzełek i Karol Micza ze Śląsko-Dąbrowskiego Okręgu PZF (Oddział Rybnik, Koło nr 46 w Jastrzębiu Zdroju).

(Grafika)
il. 1. Pierwszy numer Syreny z maja 1981 r.

Pierwszy numer "Syreny" (il. 1.) wydany został w maju 1981 roku - łatwo więc policzyć, że jest to kwartalnik tylko z nazwy, bo w 26. rocznicę ukazuje się numer 157 (il. 2.), co daje średnią 6 numerów w roku !

(Grafika)
il. 2. Nowa, barwna okładka czasopisma.

Początkowych 38 numerów wykonano metodą powielaczową w Czechosłowacji, a pozostałe do numeru bieżącego włącznie w Polsce przy pomocy członków PZF z Okręgów Beskidzkiego (kilka numerów), Opolskiego (kilka numerów), Małopolskiego (kilkadziesiąt numerów) i Śląsko-Dąbrowskiego (ponad 100 numerów) - z wyjątkiem nr 154 wykonanego w Czechach. Od numeru 154 "Syrena" ma nową kolorową okładkę wykonaną przez Stanisława Fołtę (il. 2.), a od numeru 155 całość jest drukowana częściowo w kolorze, co znacznie poprawiło jakość przede wszystkim ilustracji oraz spotkało się z zadowoleniem czytelników w Anglii, Australii, Białorusi, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowacji i Ukrainie. Odbiorcy pokrywają koszty przesyłki oraz niewielką część kosztów materiałowych druku. Pozostałe koszty ponoszą członkowie Rady Redakcyjnej "Syreny".

Samoistna, bezinteresowna współpraca wielu polskich filatelistów (obszerną, choć niepełną listę prezentuje w swoich wspomnieniach na stronie www.phila.pl) sprawia, że poza granicami Polski są jeszcze, zrzeszeni w Klubach prawdziwych przyjaciół polskich znaków pocztowych, kolekcjonerzy pewni realnej pomocy filatelistów polskich !!! Jiři Jan Král, wyróżniany przez władze PZF, doczekał się także (dzięki kolegom z Koła Nr 46 w Jastrzębiu Zdroju) "swojego" polskiego znaczka personalizowanego (il. 3.).

(Grafika)
il. 3. Arkusz personalizowanego znaczka pocztowego Jiři Krála.

Kontakt z Redakcją "Syreny" :
syrena@seznam.cz - języki czeski i polski (pojedyncza wiadomość poniżej 1 MB !)
emil.k@2com.pl - język polski (pojedyncza wiadomość bez ograniczeń)


Emil Karzełek

... Powrót <<<