0
data umieszczenia na stronie: 13 listopad 2011 r.

SANKTUARIA MARYJNE W FILATELISTYCE

14 sierpnia 1998 r. Zarządzeniem Nr 51 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 20 lipca 1998 roku, Poczta Polska w ramach wydania okolicznościowego "Sanktuaria Maryjne" wprowadziła do obiegu znaczek okolicznościowy "Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach". Na znaczku tym jest przedstawione popiersie figury Matki Bożej Sejneńskiej, zatem poświęćmy kilka zdań temu miastu i sanktuarium.


0
(104kB)
zn. 3545
Urząd Pocztowy w Sejnach

Podróżując po pięknym Podlasiu warto odwiedzić Sejny, niewielkie miasteczko w woj. podlaskim leżące ok. 30 km. na wschód od Suwałk i ok. 12 km. od granicy polsko - litewskiej. Początki grodu sięgają XV w. a nazwa pochodzi z j. litewskiego Seinai - co oznacza "starców" a wiąże się z podeszłym wiekiem legendarnych założycieli osady. Główną atrakcją miejscowości jest Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, która jest jedną z najwspanialszych katedr w Polsce. Zbudowana w latach 1610-1619 przez dominikanów, w 1632 r. konsekrowana przez wileńskiego biskupa Jerzego Tyszkiewicza pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Św. Jerzego i Św. Jacka. W późniejszym okresie do kościoła dobudowano kompleks zabudowań klasztornych, które ukończono w 1706 r. W 1760 r. przebudowano świątynię odwracając ją w stronę miasta oraz dodając barokową fasadę. W 1804 r. ówczesne władze pruskie skasowały klasztor dominikański w Sejnach a Kościół podominikański został zamieniony na parafialny. W 1818 roku świątynię podniesiono do godności katedry diecezji augustowskiej, a zabudowania klasztorne przeznaczono na siedzibę biskupa, kurii i seminarium duchownego.


(144kB)
(147kB)
(160kB)
(151kB)

Od 1610 r. kościół klasztorny w Sejnach był miejscem pielgrzymkowym i odpustowym. Szczególną czcią otaczano tutaj Maryję. Najcenniejszy zabytkiem świątyni jest słynąca łaskami drewniana gotycka figura szafkowa Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. XV w. wykonana w kształcie tryptyku. Kult maryjny w Sejnach rozwijał się najsilniej w XVIII w. słabnąc w okresie międzywojennym w związku z marginalizacją znaczenia kościoła podominikańskiego oraz jego peryferyjnym i przygranicznym położeniem. Odrodzenie sanktuarium nastąpiło w latach 70. XX w. Wpływ na to miało: podniesienie w 1973 r. kościoła parafialnego do rangi bazyliki mniejszej, koronacja figury Matki Boskiej Sejneńskiej w 1975 r. oraz ustanowienie świątyni Kolegiatą Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej w 2005 r. Oprócz sanktuarium warto zwiedzić zabudowania klasztorne, w których aktualnie trwają prace remontowe mające na celu przywrócenie obiektowi jego pierwotnego wyglądu.


128kB
117kB


* * *

436kB
436kB


Na podstawie :

"Podręcznika Specjalizowanego Polskich Znaczków Pocztowych 1944-1999"
Wikipedii i internetu
Zdjęcia własne z pobytu w 2010 r.
Konsultacja filatelistyczna Stanisław Fołta


Wojciech Gul

... Powrót <<<