0
data umieszczenia na stronie: 23 grudzień 2013 r.

SANKTUARIA MARYJNE W FILATELISTYCE

cz.II

02 sierpnia 1995 r. Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 07 lipca 1995 r., Poczta Polska w ramach wydania okolicznościowego "Sanktuaria Maryjne" wprowadziła do obiegu znaczek okolicznościowy "Bazylika Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Leżajsku". Na znaczku tym przedstawiono obraz Matki Boskiej Pocieszenia, który faktycznie znajduje się w Leżajsku, ale w Bazylice w Zespole Klasztoru oo. Bernardynów pw. Zwiastowania Pańskiego. Podobny błąd popełniono na FDC, gdzie rycinę Bazyliki pw. Zwiastowania NMP nazwano Bazyliką Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych. Zatem nazwa emisji powinna prawidłowo brzmieć: "Sanktuaria Maryjne - Bazylika Zwiastowania NMP w Leżajsku"


0
zn. 3374
Urząd Pocztowy w Leżajsku

Jednym z najstarszych miast Polski południowo - wschodniej jest Leżajsk, który prawa miejskie otrzymał od króla Władysława Jagiełły już w 1397 r. Położony jest w północno - wschodniej części woj. podkarpackiego u podnóża wschodniej krawędzi Płaskowyżu Kolbuszowskiego, tuż nad doliną Sanu. W samym mieście i okolicy znajduje się wiele zabytków i pomników przyrody. Perłą wśród obiektów zabytkowych jest Bazylika w Zespole Klasztoru oo. Bernardynów z pierwszej połowy XVII w. Cały Zespół wpisano w kwietniu 2005 r. na listę Narodowych Pomników Historii. Obecna świątynia pochodzi z lat 1618 - 28 i jest fundacją Łukasza Opalińskiego późniejszego marszałka wielkiego koronnego, starosty leżajskiego i jego żony Anny z Pileckich. Wnętrze kościoła, który konsekrowano w 1630 r. zdobi 19 ołtarzy bocznych z XVII-XVIII w., poświęconych polskim świętym i męczennikom. W południowej nawie sanktuarium znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem uważany za cudowny. Wizerunek Matki Bożej otoczony pierwotnie hebanową ramą, był darem króla Władysława IV. Koronacji obrazu dokonał w 1752 r. bp przemyski Wacław Sierakowski. Niestety, niedługo po uroczystości, korony zostały skradzione. Nie zachowała się również hebanowa rama. W Bazylice znajdują się także słynne barokowe organy, jeden z największych i najstarszych tego typu instrumentów w Europie. W Zespole Klasztoru mieści się Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, w którym zgromadzono wiele cennych zabytków sztuki sakralnej, zwłaszcza z terenów wschodnich

(144kB)
(147kB)
(160kB)
(147kB)
(160kB)
Leżajsk
Wnętrze Bazyliki
Obraz Matki Boskiej
Bazylika Zwiastowania NMP
Barokowe organy

Ale Leżajsk to nie tylko Bazylika w Zespole Klasztoru oo. Bernardynów. Warto tu zwiedzić także:
(144kB)
(147kB)
(160kB)
(147kB)
(160kB)
Dwór Starościńskiego
Kościół parafialny
Dawna cerkiew
Zabudowa śródmieścia
Kirkut


* * *

436kB
436kB

    Znaczek nr 3374 został wprowadzony do obiegu 2 sierpnia 1995 zarządzeniem nr 68 Dyrektora Poczty Polskiej z 7.07.1995 r., ogłoszonym w Biuletynie Informacyjnym Poczty Polskiej z 1995 r. Nr 8, jako wydanie okolicznościowe, eksploatacyjne. Znaczek wycofano z obiegu z dniem 31.03.2004 r. nieopublikowanym zarządzeniem nr 86 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z 9.09.2003 r. Jest czwartym znaczkiem w wydawanym cyklu "Sanktuaria Maryjne". Został wykonany offsetem wg proj. Z. Stasika w PWPW. Wymiary znaczka wynoszą 31.25x39.5 mm. Papier żółtawobiały średni, powlekany, bez wybielaczy optycznych. Guma sucha matowa bezbarwna. Ząbkowanie grzebieniowe (ZG) ochronne 111/2 : 113/4. Druk formami sześciosektorowymi w arkuszach 4x4 pola, o układzie sektorów 1.2.3/4.5.6, bez oznaczeń metrykalnych. Według zarządzenia znaczek drukowano farbami: żółtą, czerwoną, niebieską i czarną. Perforacja grzebieniowa z dołu do góry, o miarze φ 1.0 mm:
    • dolny margines nie-, górny przeperforowany - sektory 4-6,
    • dolny i górny margines przeperforowany - sektory 1-3.
    Nakład znaczka wyniósł 5 000 000 (312 500 ark.) sztuk.Na podstawie :

"Podręcznika Specjalizowanego Polskich Znaczków Pocztowych 1944-1999"
Wikipedii i internetu
Zdjęcia własne z pobytu w 2013 r.
Konsultacja filatelistyczna Stanisław Fołta


Wojciech Gul

... Powrót <<<