0
data umieszczenia na stronie: 27 września 2016 r.

Perforacja laserowa.*

"Laser" jest akronimem angielskiej nazwy Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation oznaczającą wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania - efekt ten został opisany w 1917 roku przez Alberta Einsteina. Innymi słowy mamy tu do czynienia z urządzeniem emitującym promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, zazwyczaj spolaryzowane w postaci wiązki o bardzo małej rozbieżności, wysokiej intensywności i wąskim zakresie częstotliwości. Jego zaletą jest to, że laser może być zastosowany do wykonywania zadań, w których wymagana jest wysoka precyzja.

(144kB)
Najnowszy blok Poczty Szwajcarskiej

8.09.2016 r. został wydany przez Pocztę Szwajcarską specjalny blok pod nazwą "Laserschnitt" (cięcie laserowe lub perforacja laserowa). Blok ten poświęcony jest laserowej technice perforacji wykorzystanej po raz pierwszy przez Pocztę Szwajcarską. Skrótowo, polega ona na wykorzystaniu promienia wiązki laserowej do precyzyjnego wycinania (a nie wypalania) otworów perforacyjnych. W tym przypadku, efektem ubocznym tej techniki jest nieznaczne brązowawe zabarwienie krawędzi - pewnej części otworów perforacyjnych - widoczne na odwrotnej stronie bloku.

(144kB)
(144kB)
(144kB)
Tutaj wyraźnie widać jak światło laserowe wypala papier.
Końcowy wygląd operacji wypalania papieru od tylnej strony bloku.
Brązowawe zabarwienie od tylnej strony bloku

Notabene, nazwa tej emisji nie ma nic wspólnego z zamieszczonym na nim motywem kwiatka i motylka.

*perforacja laserowa - nazywana dotychczas w języku: (ang.) Laser cut (fr.) découpe laser, (niem.) Laserschnitt, (wł.) taglio laser.

Literatura:

Focus on stamps. The Collector's Magazine 3-2016, Laser cut.


Adam Kielbasa-Schoeni

... Powrót <<<