PROSIMY O POMOC! PROSIMY O WŁĄCZENIE SIĘ W RATOWANIE MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU! POTRZEBUJEMY POMOCY!My autorzy "Podręcznika Specjalizowanego ..." i współpracujący z nami miłośnicy filatelistyki dołączamy się do apelu, sugerując przesyłanie zapytań w tej sprawie do Ministerstwa Aktywów Państwowych (nadzorujące dział administracji - łączność, obejmujący sprawy poczty), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Poczty Polskiej S.A., której to najbardziej powinno leżeć na sercu utrzymanie MPiT we Wrocławiu.

Stanisław Fołta & Adam Kilebasa-Schoeni

W tej sprawie w dniu 14 XII 2020 r. napisaliśmy do Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego maila o treści:

Jesteśmy autorami wielotomowego "Podręcznika Specjalizowanego Polskich Znaczków Pocztowych 1919-2005", wyróżnianego na światowej i europejskich wystawach (vide www.phila.pl). Z tego też tytułu utrzymujemy kontakt z takimi pismami filatelistycznymi, jak np.: niemieckim "Philatelie", "Biuletyn Polonus" z USA, "Syrena" z Czech, włoskim "Cronaca Filatelica" i "Filatelia e Francobolli", szwajcarskim "Schweizer Briefmarkenzeitung" czy "PhilaJournal" z Kanady. Otóż, tamtejsi filatelici proszą o wyjaśnienia w tej sprawie zwłaszcza, że - jak sugerują - wartość materialna tych obiektów muzealnych wynosić może nie mnij niż 450 mln zł. Pytamy więc, jak na obecną chwilę przedstawia się sytuacja Muzeum Poczty i Telekomunikacji? Czy prawdą jest, że ma być przeniesione do nieznanego im Lubina (które to miasto mylą z Lublinem), co jest tego przyczyną? W jakim czasie ma się to dokonać? Jaką kwotą rocznie zasila Urząd Marszałkowski właśnie to muzeum w tym, jakie są koszty wynajmu pomieszczeń od Poczty Polskiej? Czy w miejscu do którego planuje się przenieść MPiT są odpowiednio wykształceni przyszli pracownicy, np. z zakresu muzealnictwa, konserwacji zabytków, itp.? Czy zabiegał Pan o stosowne na ten cel fundusze z UE lub z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu? Znamy stanowisko pracowników Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Chcemy poznać Pana stanowisko i prosimy o ustosunkowanie się do postawionych pytań, które to stanowisko przedstawimy czytelnikom tych czasopism filatelistycznych.

Dziś, po miesiącu i przypomnieniu o terminach na odpowiedź, zawartych w KPA, otrzymaliśmy odpowiedź:

Szanowni Państwo,

Nie było naszą intencją czynienie jakiejkolwiek zwłoki w odpowiedzi. Przepraszamy bardzo i poniżej przesyłamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

1. Pytamy więc, jak na obecną chwilę przedstawia się sytuacja Muzeum Poczty i Telekomunikacji? Czy prawdą jest, że ma być przeniesione do nieznanego im Lubinia (które to mylą z Lublinem), co jest tego przyczyną?

Można odpowiedzieć na to pytanie dość ogólnie, trudno mówić tu o niuansach sytuacji muzeum. Muzeum Poczty i Telekomunikacji to instytucja, dla której szukamy nowej formuły. Rozważamy różne warianty. Chcielibyśmy, aby wyszła z ukrycia i żeby zbiory cieszyły oczy nie tylko miłośników filatelistyki, ale by były dostępne dla jak największej grupy osób - mieszkańców Dolnego Śląska odwiedzającego go turystów. Miejsce, w którym obecnie się znajduje, gwarantuje Muzeum jedynie przetrwanie, a nie gwarantuje ani rozwoju, ani wzrostu odbiorców. Stoimy więc przed interesującym wyzwaniem. Natomiast decyzja o zmianie siedziby ww Muzeum do Muzeum Historycznego w Lubinie nie została jeszcze ostatecznie podjęta. Rozważamy różne warianty, jednym z nich jest rzeczywiście Lubin.

2. W jakim czasie ma się to dokonać?

Nie ma żadnego konkretnego terminu, ponieważ rozmowy na ten temat nadal trwają.

3. Jaką kwotą rocznie zasila Urząd Marszałkowski właśnie to muzeum w tym, jakie są koszty wynajmu pomieszczeń od Poczty Polskiej?

O konkretną kwotę wynajmu pomieszczeń proszę zapytać Panią dyrektor Muzeum. Natomiast budżet, jakim samorząd zasila Muzeum na rok 2020 wyniósł 1.791.564 zł.

4. Czy w miejscu do którego planuje się przenieść MPiT są odpowiednio wykształceni przyszli pracownicy, np. z zakresu muzealnictwa, konserwacji zabytków, itp.?

Mamy nadzieję, że wszyscy obecni pracownicy zechcą pracować także w nowym miejscu. Uważamy bowiem, że są to osoby odpowiednio wykształcone i przygotowane do pracy w tak szczególnej instytucji.

5. Czy zabiegał Pan o stosowne na ten cel fundusze z UE lub z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu?

O wszystkie tzw. fundusze zewnętrzne (czyli te poza budżetem organizatora) zabiega dyrektor instytucji. Pani Dyrektor zabiegała o nie. Natomiast miejsce, w którym aktualnie się znajduje nie jest własnością jednostki, ani województwa - zatem możliwości pozyskania takich funduszy są w tym przypadku ograniczone. Prowadziliśmy natomiast rozmowy - zarówno Pani Dyrektor Muzeum, jak i przedstawiciele województwa - z Pocztą Polską o możliwości obniżenia czynszu (dziś jest on zbyt wysoki) i firma ta nie widzi takiej możliwości. Pozdrawiam serdecznie!

Agnieszka Dziedzic
Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury
Departament Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław
tel. 071/ 770 43 18, pokój 134

Po krótkiej analizie, o resztę odpowiedzi zapytaliśmy Panią Dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji:

Pani Dyrektor.

W związku z przesłaną przez Urząd Marszałkowski odpowiedzią na pytania dotyczące przyszłości Muzeum, proszę o odpowiedź na pytania, na które wg Pani Agnieszki Dziedzic z UM, Pani powinna udzielić odpowiedzi:

ad. 3 - jakie są koszty wynajmu pomieszczeń od Poczty Polskiej?
ad. 4 - czy zabiegała Pani o stosowne na ten cel fundusze z UE lub z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu? Kiedy i z jakim skutkiem? Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego w tym względzie jest niewystarczająca.

Z poważaniem Stanisław Fołta, Adam Kielbasa Schoeni

Od: dyrektor@muzeum.wroclaw.pl


W nawiązaniu do Pana maila, informuję iż : czynsz, który muzeum płaci dla Poczty Polskiej S.A. wynosi - brutto 32 769,85 brutto ( w tym 5318,77 ogrzewanie jako rozliczenie poniesionych kosztów) i mniejsze pomieszczenie 1 291,73 zł brutto ( w tym 191,17 ogrzewanie dodatkowe jako rozliczenie poniesionych kosztów).
Muzeum corocznie składało wnioski do MKiDN na np.:
- cyfrowe repozytorium Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu - wartość wniosku - 250 tys. zł,
- organizację wystawy stałej ,,Ekspozycja Filatelistyczna" - wartość wniosku - 200 tys. zł,
- konserwację wybranych starodruków z biblioteki Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu - 65 tys. zł,
- modernizację "Sali Fonograficznej" - części stałej ekspozycji Telekomunikacyjnej - 70 tys. zł,
a także w ramach RPO - elektroniczną archiwizację e-usług w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (Digitalizacja i wprowadzenie e-usług w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu) - 1150 tys. zł

Do: Pani Dyrektor MPiT we Wrocławiu


Dziękuję za szybką odpowiedź lecz zanim odpowiem filatelistom, proszę o uszczegółowienie, jak było z realizacją tych wniosków do MKiDN; czy była jakaś reakcja z ich strony. Czy było wnioskowanie do Poczty Polskiej o zwolnienie Muzeum z czynszu i jaka była ich (PP) reakcja. Wszystkich, z którymi rozmawiamy i korespondujemy dziwi postawa Poczty Polskiej, której jesteście wizytówką, a także MKiDN, które chełpi się otwieraniem różnych mniej lub bardziej ważnych muzeów, a milczy w Waszej (Muzeum) sprawie. Nie można szafować dobrem narodowym dla czyichś przerośniętych ambicji (MW Dolnośląskiego i burmistrza Lubina).

Od: dyrektor@muzeum.wroclaw.pl


Jeżeli mówimy o MKiDNiS to jedyny wniosek który został pozytywnie rozpatrzony przez MKiDNiS to modernizacja sali fonograficznej na kwotę 70 tys. zł, natomiast jeżeli interesuje Pana postawa Poczty Polskiej S.A. to mogę Panu przedstawić kilkadziesiąt spotkań odbytych z członkami Zarządu bądź dyrektorami niższego szczebla dotyczących prób nawiązania współpracy, co więcej członkowie Zarządu Woj. Dolnośląskiego również spotykali się z Prezesami Poczty bez żadnego rezultatu, nie tylko Pan jest zdziwiony taką postawą
pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Miza

... Powrót <<<