OKŁADKA 894KB

KOPERTY PIERWSZEGO DNIA OBIEGU (FDC)

lub

przesyłki pocztowe ze znaczkiem skasowanym stemplem pocztowym z datą pierwszego dnia obiegu tego znaczka (numeracja wg Podręcznika)

OKRES ROCZNIK

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1944 1952

(nr zn. 289 - 580)

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 - 1989

(nr zn. 581 - 3075)

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 - 2005

(nr zn. 3076 - 4049)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005