OKŁADKA 894KB

ZNACZKI POCZTY POLSKIEJ 1860 i 1919 - 2005

(wg zasad określonych w naszym podręczniku)
Znaczki opłaty

OKRES ROCZNIK

KRÓLESTWO POLSKIE 1860

(zabór rosyjski zn. nr 1)

1860

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1919 - 1952

(zn. nr 2 - 580)

1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA 1952 - 1989

(zn. nr 581 - 3075)

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

RZECZPOSPOLITA POLSKA 1990 - 2005

(nr 3076 - 4049)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Znaczki dopłaty

OKRES ROCZNIK

Znaczki dopłaty 1919 - 2005

1919 1920 1920-21 1921 1923 1924 1930 1934 1935 1936 1937 1938
1945 1946 1949 1950 1951 1952 1980 1998

Znaczki urzędowe

OKRES ROCZNIK

Znaczki urzędowe 1919 - 2005

1920 1933 1945 1954

Znaczki niewprowadzone do obiegu
w/g numeracji podręcznika

I II III IV V VI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI XLII