KARTY POCZĄTKOWE KSIĄŻKI str. 1

Przedmowa str. 5

I. WPROWADZENIE DO PODRĘCZNIKA str. 11

1. Użyte skróty i symbole. str. 11

2. Określenia filatelistyczne przyjęte w publikacji str. 13

3. Wprowadzanie i wycofywanie znaczków z obiegu str. 24

4. Znaczek pocztowy. str. 37

5. Numeracja. str. 42

II. INFORMACJE O PRODUKCJI l WŁASNOŚCIACH ZNACZKÓW str. 47

1. Papier. str. 47

2. Drukowanie str. 54

3. Barwa. str. 84

4. Guma str. 88

5. Sposoby oddzielania znaczków (bloków) str. 94

6. Miara ząbkowania. str. 100

7. Określanie pola znaczka (przywieszki). str. 107

III. ZNACZKI POCZTY POLSKIEJ 1944-1999 str. 113

1. Znaczki opłaty: str. 113

a) Rzeczpospolita Polska 1944-1952 str. 113

- 1944 r. str. 114
- 1945 r. str. 130
- 1946 r. str. 164
- 1947 r. str. 185
- 1948 r. str. 203
- 1949 r. str. 218
- 1950 r. str. 225
- 1951 r. str. 271
- 1952 r. str. 284

b) Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952 - 1989 str. 293

- 1952 r. str. 293
- 1953 r. str. 301
- 1954 r. str. 313
- 1955 r. str. 328
- 1956 r. str. 344
- 1957 r. str. 358
- 1958 r. str. 370
- 1959 r. str. 379
- 1960 r. str. 392
- 1961 r. str. 407
- 1962 r. str. 420
- 1963 r. str. 437
- 1964 r. str. 457
- 1965 r. str. 474
- 1966 r. str. 490
- 1967 r. str. 503
- 1968 r. str. 516
- 1969 r. str. 527
- 1970 r. str. 540
- 1971 r. str. 554
- 1972 r. str. 570
- 1973 r. str. 585
- 1974 r. str. 595
- 1975 r. str. 604
- 1976 r. str. 616
- 1977 r. str. 625
- 1978 r. str. 635
- 1979 r. str. 650
- 1980 r. str. 662
- 1981 r. str. 672
- 1982 r. str. 681
- 1983 r. str. 690
- 1984 r. str. 699
- 1985 r. str. 707
- 1986 r. str. 715
- 1987 r. str. 724
- 1988 r. str. 737
- 1989 r. str. 746

c) Rzeczpospolita Polska 1990 - 1999 str. 759

1990 str. 759
1991 str. 770
1992 str. 783
1993 str. 795
1994 str. 809
1995 str. 825
1996 str. 842
1997 str. 860
1998 str. 870
1999 str. 880

2. Lokalne prowizoria znaczków opłaty str. 892

3. Znaczki urzędowe str. 893

4. Znaczki dopłaty str. 897

5. Lokalne prowizoria znaczków dopłaty str. 905

6. Zeszyciki znaczkowe str. 908

IV. VARIA. str. 917

1. Przechowywanie znaczków. str. 917

2. Przybory filatelistyczne. str. 921

3. Zasady wyceny znaczka i umieszczania stempelków gwarancyjnych. str. 924

4. Tabela zamienna numeracji Podręcznik - KSZPZP / Fischer str. 935

5. Bibliografia. str. 939