OKŁADKA 894KB

PRZYWIESZKA, PUSTOPOLE, MIĘDZYPOLE, MARGINES WEWNĘTRZNY
w/g numeracji, oznaczenia i terminologii obowiązującej w podręczniku:

m - międzypole
mw - margines wewnętrzny,
pp - pustopole:
- lpp - pustopole po lewej(ppp - po prawej),
- gpp - pustopole u góry(dpp - pustopole u dołu)
288 m 289 m 290 m 315 m 316 m 317 m 318 m 392 dpp 393 pp 394 dpp 395 gpp 472 m 479 ppp 482 ppp 484 lpp 485 ppp 495 ppp 498 lpp 500 m 503 lpp 505 lpp 521 lpp 526 lpp 549 lpp 550 lpp 551 lpp 578 dpp 579 lpp 600 lpp 689 mw 710 mw 711 mw 712 mw 713 mw 714 mw 715 mw 716 mw 724 m 726 m 727 mw 752 mw 909 lpp 911 gpp 1041 lpp 1042 lpp 1043 lpp 1044 lpp 1059 dpp 1076 lpp 1093 mw 1109 mw 1110 mw 1111 mw 1112 mw 1113 mw 1135 mw 1137 mw 1150 ppp 1170 mw 1171 mw 1231 mw 1232 mw 1233 mw 1234 mw 1235 dpp 1236 dpp 1236 gpp 1254 gpp 1255 dpp 1256 gpp 1401 dpp 1468 gpp 1582 mp 1583 mp 1584 mp 1585 mp 1586 mp 1587 mp 1588 mp 1589 mp 1873 dpp 1947 ppp 1948-9 gpp 1952-3 dpp
D88-87 m D121 dpp D122 gpp D123 dpp D124 gpp D125 dpp D126 gpp
U21FI m U21FII m U22FI m U22FII m