Data aktualizacji informacji o książkach: 30 stycznia 2015 r.
OKŁADKA

"Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1944-1999" (a nie katalog), zawierający oprócz części katalogowej obejmującej znaczki z lat 1944-1999, również zbiór podstawowych wiadomości z zakresu określonej wiedzy o polskim znaczku pocztowym. Wyróżniony m.in.: na Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Katowicach w 2002 r. Dużym Złotym Medalem z Gratulacjami Jury oraz Grand Prix w dziedzinie literatury filatelistycznej, na Światowej Wystawie Filatelistycznej Espana 2004 w Walencji Medalem Pozłacanym, medalem "Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznej". Podręcznik, to 950 stron (2,2kg) rzetelnej, specjalistycznej informacji o polskich znaczkach, ich wytwarzaniu i przechowywaniu, zarówno dla koneserów jak i dla początkujących. Posiada obszerną bibliografię filatelistyczną. Szyte strony i twarda, foliowana oprawa wykonana przez Zakłady Graficzne w Bydgoszczy, gwarantują długą jego trwałość użytkową. Tak kompletnego i komplementarnego opracowania podręcznikowego jeszcze w Polsce nie było. To Wasz - filatelistów - najlepszy przewodnik i poradnik, będący obszerną bazą do nowych własnych odkryć.

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby zapoznać się i korzystać z naszego podręcznika w internecie przygotowaliśmy niespodziankę w postaci publikacji ksiązki w formie elektronicznej (link poniżej)

PODRĘCZNIK W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Naszą (autorów podręcznika) intencją publikacji Podręcznika w internecie jest przede wszystkim pomoc ludziom młodym i bardzo młodym w przyswojeniu sobie tajników filatelistyki, w wielu jej aspektach. Ze spotkań z młodzieżą wiemy, że największą bolączką jest dostęp do informacji z zakresu ich filatelistycznych zainteresowań. Internetową publikacją Podręcznika chcemy im (i nie tylko im) wyjść naprzeciw, dając możliwość zaznajomienia się m. in. z terminologią filatelistyczną, technologią produkcji znaczka, papierem, gumą, farbami, barwą, perforacją, etc., a także działalnością Poczty Polskiej w zakresie jego emisji (podstawy prawne). Publikacją tą chcemy również pokazać, że nie tylko sam znaczek może być obiektem kolekcjonerstwa, a filatelistyka może być świetnym asumptem poznawania całego spektrum wiedzy o nas, naszej historii czy o otaczającym nas wszechświecie. Zachęcamy również do podzielenia się z nami uwagami dotyczącymi Podręcznika, które są dla nas bardzo ważną informacją w dalszej pracy nad jego uzupełnianiem. Podręcznik opublikowany w formie elektronicznej jest obwarowany takimi samymi prawami, co wydanie książkowe. Osoby korzystające z niego obowiązane są do przestrzegania tych samych przepisów prawa, które dotyczą zwykłej publikacji.Do wyświetlania poszczególnych stron nie jest wymagana obsługa skryptów ani wtyczek. Pomimo dołożenia wszelkich starań do zachowania standardów książka może wyświetlać się w sposób odmienny w różnych przeglądarkach (po prostu niektóre przeglądarki nie w pełni zachowują te standardy).

OKŁADKA

Wraz z postępami naszych prac przy nowej edycji "Podręcznika specjalizowanego znaczków polskich 1919-2005" zauważyliśmy, że w literaturze dokumentalnej filatelistyki, brakuje jednego ważnego elementu, mianowicie szczegółowego opracowania taryf polskich z lat 1939 - 2005. Ponadto, wszystkie znane nam opracowania nie odnoszą się do dokumentów źródłowych oraz nie zawierają informacji uzupełniających taryfy. Tak powstał zamysł opracowania "Taryf i cenników opłat Poczty Polskiej 1944 - 2010". Najważniejszą kwestią było odszukanie dokumentów. W wielu przypadkach, we właściwych dziennikach służących do urzędowego ogłaszania aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych, ukazywały się wyłącznie rozporządzenia, zarządzenia bądź okólniki o wprowadzaniu nowych taryf. Same taryfy stanowiły najczęściej załącznik, który nie był publikowany, lecz rozsyłany bezpośrednio do właściwych jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej, bez pozostawienia egzemplarza archiwalnego. Zaniedbania Poczty Polskiej w zakresie ustawowego obowiązku archiwizacji doprowadziły do zaginięcia, co najmniej dwóch dokumentów źródłowych: listowej taryfy pocztowo-lotniczej obowiązującej w okresie letnim 1952 r. (WIOSNA-LATO 1952), oraz listowej taryfy pocztowo-lotniczej obowiązującej w okresie zimowym 1952/1953 r. (JESIEŃ-ZIMA 1952/53). O ile te taryfy nie znajdują się w prywatnych rękach zbieraczy nie widzimy szansy na ich odzyskanie. Inną trudność stanowiła niekompetencja, czy wręcz niechlujstwo urzędnicze w zakresie opracowywania dokumentów. Istnieje ponadto wiele innych dokumentów, w których w ten lub inny sposób wpływano na wysokość opłat taryfowych. Niestety, Poczta nie zawsze przejmowała do publikacji te rozporządzenia lub zarządzenia o zmianach, wdrażane przez organa pozapocztowe. Opracowanie, jakie oddajemy w ręce czytelników, różni się od dotychczasowych wydań tego typu. W miejsce tabel publikujemy odpisy i cytaty autentycznych dokumentów. Opracowanie obejmuje zbiór najważniejszych dokumentów dotyczących przesyłek oraz usług pocztowych w obiegu krajowym i zagranicznym, za które wnosiło się lub można było wnosić opłatę znaczkami pocztowymi. Zbiór obejmuje również taryfę opłat obowiązującą Pocztę Polską w Wielkiej Brytanii w latach 1941 - 1945. Wszystkie przywoływane w niniejszej publikacji dokumenty, są opracowane z zachowaniem oryginalnej pisowni dokumentów (Pisownia zgodna z pierwowzorem dokumentu). Zwracamy szczególną uwagę Czytelników na fakt, że nazwy geograficzne niektórych państw wyszczególnionych w taryfie pocztowo-lotniczej, używane w połowie XX wieku ulegały zmianom, niekiedy kilkakrotnie i dziś mają zupełnie inną nazwę, nie istnieją lub powstały nowe. Na Międzynarodowej Wystawie Literatury Filatelistycznej IPhLA 2012 odbywającej się w Mainz w dniach 2-4.12.2012 r. opracowanie zostało wyróżnione złotym medalem, a my otrzymaliśmy po raz drugi medal "Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznej". W 2019 wydaliśmy drugie wydanie poszerzone o lata 2006 - 2019, a dla tych, którzy nabyli pierwsze wydanie, uzupełnienie obejmujące lata 2006 - 2019.

OKŁADKA

Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, rozpoczęliśmy edycję "Podręcznika specjalizowanego znaczków polskich 1919-2005". Rozpoczęliśmy dosyć nietypowo, bo od tomu IV obejmującego lata 1995-2005, a dalej będzie tom III, tom II i tom I połączony z częścią teoretyczną filatelisty. Wielu filatelistów zadaje sobie i nam pytanie, dlaczego akurat w takiej kolejności? Odpowiedź jest zasadniczo prosta, mianowicie dostęp do materiału. Nie mogliśmy jak na razie liczyć na pomoc w tej kwestii takich instytucji jak Poczta Polska czy PWPW, na co po cichu liczyliśmy. Szkoda, gdyż stracili na tym nie tylko filateliści, ale również te właśnie instytucje, które mogłyby to wykorzystać jako promocję. Materiał jaki zgromadziliśmy dzięki pomocy filatelistów, pozwolił nam na dokładniejszy niż dotychczas opis znaczków, papieru, perforacji, itd. Udało nam się wykonać specjalizację wydań chociażby takich, jak znaki zodiaku, dworki czy miasta polskie. Ujednociliśmy nazewnictwo, dostosowując go do nazewnictwa określonego np. normami poligraficznymi, papierniczymi; rozbudowaliśmy opis cech form drukowych, a także w wielu przypadkach uzupełniliśmy informację o treści ilustracji znaczka. O ilości nagromadzonych w tomie IV nowych informacji niech świadczy fakt, że wydanie "Podręcznika" z 2002 r. (lata 1944-1999) miało objętość 950 stron, a tomu IV (11 lat) - 457 stron. Te nasze prace przyczyniły się do przyznania nam 28 września 2013 r. przez Polską Kapitułę Filatelistyczną PZF nagrody "PRYMUS w kategorii "Najlepszy publicysta lub wydawca roku". Teraz czas na tom III, który obejmował będzie lata 1965-1994.OKŁADKA

No i stało się - wydaliśmy tom III zawierający opracowanie znaczków (i nie tylko) wydanych przez Pocztę Polską w latach 1965-1994. Okres ten, opracowany przez nas na nowo, przedstawiamy na 650 stronach, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. nudnych serii obiegowych. Zdajemy sobie sprawę, że specjalizacja tych wydań nie została jeszcze ostatecznie zakończona. Kryją bowiem one wiele niewiadomych godnych zbadania i opublikowania. Staraliśmy się - zgodnie z naszym pierwotnym założeniem - pokazać wszelkie znane i dotąd nieznane usterki druku, błędy merytoryczne, a także wszystkie znane nam znaki drukarskie na marginesach arkusza, co w sposób zasadniczy pozwala (ułatwia) rozpoznawanie form drukowych. Ta niekiedy zdawało by się zbyt wielka drobiazgowość pozwala określić pole w arkuszu, sektor, nakład, itd. Chcemy w ten sposób otworzyć szersze pole dla własnej (filatelistów) inicjatywy w specjalizacji zbiorów. W dalszym ciągu duży nacisk położyliśmy na właściwe nazewnictwo, które powinno być kompatybilne z fachowym nazewnictwem poligraficznym, drukarskim, papierniczym, chemicznym, itp. Poruszamy też wiele spraw dotyczących treści przedstawianych na znaczkach, ale także przedstawiamy wiele innych ciekawostek związanych z poszczególnym znaczkami bądź wydaniami.